Logo sigle UE, Guvern, Instrumente Structurale

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calității şi competitivității organizațiilor prin îmbunătățirea accesului şi participarea la programele de formare profesională continuă a resurselor umane, facilitând calificarea/recalificarea angajaților.
Obiectivul general al proiectului este corelat cu obiectivul general al Axei prioritare 2, creşterea ocupabilității persoanelor aflate în perioada de educație şi formare profesională inițială, precum şi creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piața muncii, în contextul societății bazate pe cunoaştere.


Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

Obiectiv 1: Creşterea gradului de informare a unui număr de 2.800 persoane, selectate în grupul țintă, în ceea ce priveşte beneficiile programelor de formare profesională, în scopul calificării/recalificării la locul de muncă, prin promovarea principiului egalității de şanse.

Obiectiv 2: Consilierea şi orientarea profesională a unui număr de 2.800 persoane, în ceea ce priveşte beneficiile programelor de formare profesională continuă, pentru calificare/recalificare.

Obiectiv 3: Facilitarea accesului şi participării la cursuri de calificare/ recalificare a angajaților pentru un număr de minim 2.300 angajați, echivalentul a aproximativ 82% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă.

Obiectiv 4: Organizarea de cursuri de calificare/ recalificare pentru angajați, în următoarele domenii de activitate: domeniul serviciilor de salubritate, serviciilor hoteliere şi turistice, construcții, pază şi protecție şi comerț.

Cursurile nu sunt limitative, aceastea putând fi completate cu alte ocupații, adaptate cerințelor pieței muncii la momentul implementării proiectului.

Obiectiv 5: Certificarea unui număr de 2.070 persoane, din totalul celor instruiți în domeniile menționate anterior, fără a ne limita la acestea.